Troubadours Art Ensemble
Hudobné združenie z južného Francúzska, ktoré sa zameriava na výzkum a interpretáciu trubadúrskej hudby.
www.troubadours-ensemble.com

Juraj Dufek
Gajdoš a výrobca mnohých typov gájd.
www.bagpipes.sk

Solamente Naturali
Hudobné združenie, ktoré interpretuje barokovú hudbu z územia Slovenska aj iných európskych krajín.
www.solamentenaturali.sk

Dušan Holík
Podpoliansky hudobník a výrobca tradičných píštal a fujár.
www.dusafujary.sk

Festum Aeternum
Tanečná skupina venujúca sa historickým tancom.
www.festum.sk

Bán György
Muzikant a výrobca tradičných ľudových hudobných nástrojov.
www.bangyorgy.atw.hu

Pavel Číp a synovia
Výrobcovia ľudových a historických dychových hudobných nástrojov.
www.histnastroje.gajdy.cz

Ismail Mesbahi
Orientálny perkusionista, pedagóg a interpret hudby z Afriky, blízkeho východu a Balkánu.
www.ismailmesbahi.com

Musica Poetica
Súbor starej hudby venujúci sa hudbe gotiky, renesancie a baroka.
www.musicapoetica.sk

Cech Slovenských gajdošov
Občianske združenie, ktorého cieľom je udržiavať, dokumentovať, propagovať a rozvíjať tradície gajdošského umenia na Slovensku.
www.gajdy.sk