Po prvýkrát v histórii Slovenska sa predstavuje téma protitureckých bojov v takejto podobe. Pocestujeme v priestore i čase ohraničenom obdobím uhorsko-osmanských vojen od roku 1526 – vstupom Osmanov do Uhorska až po ich porážku pri Viedni v r. 1683. Vďaka historickým piesňam a zmienkam starých kronikárov sa dozvedáme o víťazstvách a porážkach obidvoch strán. Jazykovú pestrosť vtedajšieho Uhorska sprítomňujú na CD citáty a výroky významných postáv v šiestich.jazykoch. Aj melódie svedčia o rozmanitosti rôznych etník na území Uhorska. Na CD nájdete príbehy a dobové správy vo veršoch priamo z bojísk – od básnika Sebastiána Lantoša Tinódiho, kapitánov Martina Bošňáka, Štefana Komodického, ale budete počuť aj posledné slová legendárneho hradu Siget Mikuláša Zríniho.Pookrejete pri veršoch slávneho renesančného básnika Valentína Balašu; ani jedno oko nezostane suché pri balade Plev Janko s Aničkú a pri liste Štefana Máňaia z tureckého zajatia. Nechýbajú ani verše o Jánošíkovi – slávnom hajdukovi a kuruckom rebelovi, dozviete sa aj to, čo napísal kráľ Sobieski v liste svojej žene tesne po porážke Turkov vo Viedni r. 1683 a predstavíme aj zabudnutú historickú osobnosť, ktorá mala najväčšiu zásluhu na konečnom víťazstve nad Turkami.
Na CD sa nachádzajú piesne a inštrumentálne skladby z viacerých významných domácich i zahraničných hudobných pamiatok 12. - 18. storočia (Carmina burana, Cantigas de Santa Maria, Jistebnický kancionál, Vietorisova tabulatúra, Pestrý zborník, Uhrovská Zbierka, Melodiárium ASK). Sú dokladom pestrosti tém, hudobných žánrov a hudobných nástrojov tohto obdobia. Duchovnú tvorbu reprezentujú latinské koledy prevažne z českého prostredia; svetská tvorba je zastúpená piesňami a skladbami trubadúrov, minesängrov a neznámych renesančných a barokových tvorcov. Takto koncipovaná dramaturgia môže o. i. poslúžiť potrebám hudobno-pedagogickej praxe (základné, stredné a vysoké školy) ako aj obohatiť ponuku vzdelávacích inštitúcií (knižnice, kultúrne a informačné centrá).